Potrzebujesz szybkiej wysyłki? Dział 24h czeka na Ciebie Zobacz produkty*

Zwroty i wymiany


regulamin sklepu internetowego

Informacje dotyczące korzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (GNL Gabriela Wójcicka, ul. Brukowa 10/3, 91-341 Łódź, e-mail: [email protected] tel. 509674056)  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na nasz adres e-mail [email protected]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Niniejsze informacje dotyczą prawa odstąpienia od umowy przysługującego konsumentom zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności niniejszych postanowień z przepisami powyższej ustawy, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zawarte w tym pouczeniu zapisy dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do kupującego będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W przypadku, gdy zlecony został odbiór wymienianego towaru przez nasz sklep NIE UISZCZAJĄ PAŃSTWO ŻADNYCH OPŁAT BEZPOŚREDNIO PRZY ODBIORZE TOWARU PRZEZ KURIERA.

Chcesz wymienić lub zwrócić produkt? 

 

Zarejestruj swój zwrot ON-LINE w kliku prostych krokach!

       W tym celu zaloguj się w naszym sklepie internetowym.

       Zrobiłeś zakupy bez logowania?  Nic się nie martw!
       https://www.gnl.pl/returns/guest/new/  

Dalej postępuj według instrukcji poniżej.

1. Udaj się do „Moje konto”.
2. Wybierz zakładkę „Moje zamówienia”.
3. Odszukaj na liście zamówienie, z którego chcesz dokonać zwrotu i wybierz opcję „Zobacz zamówienie”.
4. Następnie, u góry, tuż przy „Informacje o zamówieniu” wybierz zakładkę „RMA”
5. Jak widzisz w obecnej chwili nie masz utworzonych zwrotów, wybierz więc, zaraz pod formą płatności, „Utwórz nowy zwrot” .
6. Zaznacz produkty, których zwrotu chciałbyś dokonać, a następnie podaj stan produktu, powód zwrotu i Twoje oczekiwania.
7. W momencie gdy dokonujesz zwrotu produktu prosimy podaj numer konta, na które zwrócimy Ci pieniążki.
8. Następnie wybierz czy chcesz abyśmy nadali do Ciebie kuriera, który odbierze paczkę (taka usługa jest płatna 19 zł) czy wolisz nadać przesyłkę samodzielnie.
9. Możesz dołączyć dodatkowe informację np. w momencie wymiany możesz poinformować nas jaki produkt zamiennie Cię interesuje.
10. Dołącz formularz zwrotu/wymiany (możesz go pobrać /dokumentydopobrania!)- Dołączenie formularza nie jest konieczne, ale ułatwi nam proces zwrotu/wymiany :)
11. Teraz kliknij „Utwórz zwrot”.
12. Voilà! Twój zwrot został utworzony i przekazany do nas. Od teraz będziesz informowany drogą mailową o przebiegu twojego zwrotu/wymiany.

13. Jeśli chcesz wymienić produkt, złóż zamówienie na produkt, który interesuje Cię w ramach wymiany! Podaj numer zwrotu w komentarzu- postaramy się aby Twój zwrot/wymiana przebiegł jak najsprawniej :).

Wyżej opisana procedura zwrotu on-line ma jedynie charakter zalecenia. Skorzystanie z niej ma za zadanie ułatwić i przyspieszyć nam rozpatrzenie Twojego zwrotu. Oczywiście, procedura ta pozostaje bez wpływu na skuteczność odstąpienia od umowy dokonanego z jej pominięciem.

 
Powodzenia! :)

Nietrafiony kolor/rozmiar? Czy może produkt po prostu nie przypadł Ci do gustu? Poniżej znajdziesz informacje niezbędne do dokonania zwrotu lub wymiany!

 

 

Informacje dotyczące korzystania z umownego prawa do wymiany towaru

WYMIANA

W naszym sklepie umożliwiamy konsumentom wymianę towaru pod warunkami wskazanymi niżej – umowna wymiana towaru. Natomiast w razie chęci skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy (zwrotu towaru), kieruj się informacjami wskazanymi na początku tej zakładki w części „Informacje dotyczące korzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy”.

W przypadku chęci dokonania wymiany prosimy o kontakt w celu ustalenia, czy dana rzecz w innym rozmiarze lub kolorze jest akurat dostępna. Jeżeli jest dostępna – umożliwmy Państwu wymianę. 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy/wymiany, muszą Państwo poinformować nas (GNL Gabriela Wójcicka, ul. Brukowa 10/3, 91-341 Łódź e-mail: [email protected] tel. 509674056)  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy i chęci wymiany towaru na inny w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy/wymiany, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy/wymiany lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej adres e-mail [email protected].  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
W przypadku wymian ponoszą Państwo koszty wysyłki nowego towaru.  

W przypadku, gdy zlecony został odbiór zwracanego towaru przez nasz sklep NIE UISZCZAJĄ PAŃSTWO ŻADNYCH OPŁAT BEZPOŚREDNIO PRZY ODBIORZE TOWARU PRZEZ KURIERA

Reklamacje

Jak złożyć reklamację

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć: 

pisemnie na adres: Sklep Jeździecki GNL, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 10/3; 
                w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
Przesłanie lub zwrot produktu w ramach reklamacji może nastąpić na adres: Sklep Jeździecki GNL, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 10/3

 

Co napisać w reklamacji

Zaleca się podanie w opisie reklamacji: 

(1)    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; 

(2)    żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz 

(3)    danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji. 

Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.

 

Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację 

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

 

Gdzie znajdziesz regulacje prawne dotyczące reklamacji 

Podstawa i zakres odpowiedzialności za zgodność produktu z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Mamy dwa rodzaje odpowiedzialności za zgodność produktu z umową:

ustawową Sprzedawcy – jest to odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa, poniżej znajdziesz szczegółowe informacje, gdzie jest ona uregulowana, tej odpowiedzialności nie można wyłączyć w przypadku konsumentów; 
umowną (np. gwarancja udzielana przez gwaranta) – jest to odpowiedzialność dodatkowa, ma zastosowanie w przypadku, gdy dany produkt jest objęty np. gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta). Szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji znajdziesz w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji; 
Poniżej znajdziesz szczegółowe regulacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy na podstawie przepisów prawa - w zależności od rodzaju produktu (rzecz ruchoma, treść lub usługa cyfrowa) oraz w zależności od daty zawarcia umowy (do 2022 r., czy od 2023 r.): 

 

 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).